Advent og jul i Arendal Frikirke

Kjære venner! På grunn av nye restriksjoner og krav til arrangementer, blir advents- og juletiden i Arendal Frikirke litt annerledes enn planlagt. Kafékonserten med Avocale til torsdag er avlyst, og våre gudstjenester i advents- og juletiden blir litt enklere og kortere.

I hovedtrekk følger vi disse reglene:

– Bli hjemme hvis du er syk
– Påmelding er nødvendig til alle våre arrangementer på nedenstående link
– Hold avstand og bruk munnbind ved inn- og utgang når vi samles

På gudstjenester blir deltakere plassert på faste anviste plasser, og kirken sørger for å ha ansvarlig arrangør med full oversikt over deltakere.

Den gode nyheten er at vi fortsatt kan møtes – så lenge vi passer godt på hverandre! Velkommen.

https://arendalfrikirke.pameldinger.no

 

Oppdatert program:

09.12: Kafékonsert med Avocale kl. 18.00. AVLYST

12.12: Familiegudstjeneste kl. 11.00. Alexander LaPierre har andakt.

14.12: Mannsmøtets julesamling kl. 19.30 – AVLYST

19.12: Kort gudstjeneste kl. 11.00. 4. søndag i advent. Tilsynsmann Jan Inge Ringsby taler. Menighetsmøte umiddelbart etter gudstjenesten.

24.12: Julaftensgudstjeneste kl. 13.30 og 15.00. Arvid Hunemo taler.

25.12: Høytidsgudstjeneste kl. 12.00 ved Arvid Hunemo