Konfirmasjon i

Arendal Frikirke

 

 

I Arendal Frikirke tilbyr vi hvert år konfirmasjonsundervisning til unge som måtte ønske å konfirmere seg hos oss.

Konfirmasjonstida består av undervisning to kvelder i måneden, festival i januar i Stavanger og sommerleir i august på Evjetun. Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste – vi vil at de skal få kunnskap om og kjennskap til Gud, og vi tar konfirmantene på alvor i spørsmål om livet og troen.

Vi følger Awana sitt program Smak og Se for konfirmasjon. Der har vi et fokus på relasjon med Gud og læring gjennom refleksjon og samtale. Her er programmet for 21-22

Konfirmasjonsgudstjenesten i 2022 er 28. august kl. 11.00. Velkommen!

Bli med på Konfirmasjon året 22-23. Det blir et spennende år med reiser til konfirmasjons leir sammen med flere konserter og konferanser gjennom året. Velkommen til en introkveld på den 15. juni kl 19 på Frikirken for fremtidens konfirmanter og deres foreldre. Konfirmasjons gudstjeneste vil være den 27. august 2023. Oppstart august 2022.

Meld deg på til Alexander Lapierre [email protected] tlf 47963446