Konfirmasjon i

Arendal Frikirke

 

 

I Arendal Frikirke tilbyr vi hvert år konfirmasjonsundervisning til unge som måtte ønske å konfirmere seg hos oss.

Konfirmasjonstida består av undervisning to kvelder i måneden, festival i januar i Stavanger og sommerleir i august på Evjetun. Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det allerbeste – vi vil at de skal få kunnskap om og kjennskap til Gud, og vi tar konfirmantene på alvor i spørsmål om livet og troen.

Konfirmasjonsgudstjenesten i 2021 er 29. august kl. 11.00. Velkommen!