Gudstjeneste

Det er gudstjeneste søndag kl 11.00. Dette er menighetens hovedsamling. Parallellt med gudstjenesten er det Søndagsskole og Søndagstweens de fleste søndager. Enkelte søndager har vi et annerledes program, eksempelvis kveldssamling eller ettermiddagsgudstjeneste. Følg med i kalenderen.

Som flergenerasjonsmenighet legger vi gudstjenestene litt forskjellig opp over en måned. Ofte er det familiegudstjeneste hvor alle er samlet med spesielt fokus på barn og unge.

Menighetens kor og sangkrefter medvirker i våre gudstjenester, og enkelte ganger hentes det inn andre kor og sangkrefter også.

Alle medlemmer (med stemmerett) får SMS med info om programmet en gang i uka. De som ønsker det kan sende oss melding om at de ønsker SMS med info.

Spesielt for coronatiden: så lenge vi er underlagt smittevernsregler, er det ikke mulig å servere kirkekaffe eller tilby kirkeskyss som vanlig.

Velkommen til gudstjeneste!

For gudstjenesteteamene

 

Vi har 6 gudstjenesteteam. Hensikten er at vi tjener sammen. Mennesker har ulike gaver og teamene settes sammen for at så mange som har mulighet, kan gjøre en tjeneste. Ved å tjene sammen får vi en sterkere «vi-følelse». Ønsker du å være med å gjøre tjeneste, så ta gjerne kontakt med Arvid Hunemo på epost: [email protected]