Bibelundervisning høsten 2020
Over tre kvelder i oktober og november måned inviterer Arendal Frikirke til en serie av relevant og utfordrende bibelundervisning. Pastor Arvid Hunemo skal undervise ut fra temaet ‘Mer lik Jesus’. Det blir enkel servering. Hjertelig velkommen!
29. oktober kl. 19.30-20.30
11. november kl. 19.30-20.30
25. november kl. 19.30-20.30