Omsorg og Misjon

Misjonsforeningen

Kontaktperson for misjonsforeningen er Marit Myhren

Samling for alle med fokus på misjon gjennom sang, andakt og bønn. Vi samles en tirsdag i måneden kl. 19. I tillegg arrangerer misjonsforeningen fastelavnsfesten hvert år.

Her får deltakerne informasjon og inspirasjon til vårt misjonsarbeid. I tilleg så arbieder vi for å samle inn penger slik at misjonsarbeidet kan fortsette

Siste tirsdag i hver måned samles vi til møte i salongen i underetasjen. 10-15 personer er til stede hver gang, og det er flott at antallet er stabilt. Vi samles til misjonsinformasjon og vi har «vært innom» flere land; Kambodsja, Egypt, Kina, Japan og Romania, og vi har fått info om søndagsskolearbeidet her til lands.

Den tradisjonelle fastelavnsfesten ble arrangert i februar, 75 personer var tilstede. Pastor Hunemo holdt andakt, og vi fikk fin sang av menighetskoret.

I september dro vi til Lillesand og besøkte misjonsforeningen i frikirken der.

Et godt fellesskap preger møtene våre, hvor vi bruker tid til bønn og andakt, etterfulgt av kaffe og kake. Innsamling av penger til misjonsarbeidet vært hører også med.

Misjonsmessa

Misjonsmessa 2020 blir lørdag 14. november

Lage en fin misjonsmessedag og få inn penger til misjonen. Lage dagen slik at de som kommer føler seg velkommen.

Vi har hatt noen kvelder med sy- og lagedager. Vi har også hatt kvelder med å bake lefser og kransekaker. Og det er mange som både syr, strikker og baker hjemme. Tusen takk til dere alle. Det ble en flott messedag med et fantastisk resultat: kr 180.000 i 2018.

Vi trenger fortsatt en eller to personer som kan være med gevinstkomiteen så hvis du vil er du hjertelig velkommen.

Vi jobber videre på samme måte som vi har gjort tidligere. Ønsker gjerne innspill på ting vi evt kan endre på og nye ting vi kan lage.

Takk til alle som bidrar.

Messekomiteen ved Marit D Holtane.

Leder/medledere: Komiteen består av: Inger Bergmann, Sigrid Hjelmås, Inger Lill Raundalen og Marit D Holtane. Misjonsforeningen V/ Marit Myhren og Gerd Torunn Rike, fikk også hjelp av Signy Aas har ansvaret for kafeen. Menighetskoret har ansvaret for lynlotteriet. Anne Mari S. Topland hadde ansvaret for noen aktiviteter for barna. Olav Steinar Myhren og Arene Kjell Knutsen har hatt ansvaret for gevinstene. Mens Karoline Joabsson har ordnet med gevinstlistene, Gunnar Skjævestad har tatt seg av loddbøkene.

Misjonskontakt

Om misjonsarbeidet og misjonskontakt

Menighetens misjonsarbeid er en del av Frikirkens felles misjonsarbeid, slik det til enhver tid er vedtatt av Frikirkens synodemøte (landsmøtet).

Menigheten er medansvarlig for økonomi, forbønn, personell og andre forhold som angår fellesarbeidet.

Frikirken driver misjonsarbeid i Japan, Taiwan, Mali, Tyrkia og støtter arbeid bla. i Etiopia, Kina og andre steder.

Målsettingen er fortsatt å realisere Jesu ord i misjonsbefalingen i Matt 28, – om å ”gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler..”, og rent konkret har Frikirken satt opp som et delmål at arbeidet skal fokusere på ”unådde folkeslag”.

Frikirkens misjonsarbeid omfatter menighetsbyggende arbeid, evangelisering, helsearbeid, undervisning, samfunnsdeltakelse og andre aktuelle arbeidsretninger på hvert sted.

Arbeidet ledes av Frikirkens misjonsstyre, med misjonsleder i spissen.

 

 

Bønnetjenesten

 

Menighetens bønnetelefon: tlf. 453 99 379

Har du et forbønnsønske? Send en melding til bønnetelefonen. Da vil vi be for det som ligger deg på hjertet. Du er velkommen til å være anonym.