Om misjonsarbeidet og misjonskontakt

Menighetens misjonsarbeid er en del av Frikirkens felles misjonsarbeid, slik det til enhver tid er vedtatt av Frikirkens synodemøte (landsmøtet).

Menigheten er medansvarlig for økonomi, forbønn, personell og andre forhold som angår fellesarbeidet.

Frikirken driver misjonsarbeid i Japan, Taiwan, Mali, Tyrkia og støtter arbeid bla. i Etiopia, Kina og andre steder.

Målsettingen er fortsatt å realisere Jesu ord i misjonsbefalingen i Matt 28, – om å ”gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler..”, og rent konkret har Frikirken satt opp som et delmål at arbeidet skal fokusere på ”unådde folkeslag”.

Frikirkens misjonsarbeid omfatter menighetsbyggende arbeid, evangelisering, helsearbeid, undervisning, samfunnsdeltakelse og andre aktuelle arbeidsretninger på hvert sted.

Arbeidet ledes av Frikirkens misjonsstyre, med misjonsleder i spissen.

Arendal frikirke har egen misjonskontakt Espen Schiager Topland.