Misjonsmessa

Misjonsmessa 2019 blir lørdag 16. november

Her er utdrag av årsmeldingen for misjonsmessa 2018:

Målsetning for arbeidet:

Lage en fin misjonsmessedag og få inn penger til misjonen. Lage dagen slik at de som kommer føler seg velkommen.

Leder/medledere: Komiteen består av: Inger Bergmann, Sigrid Hjelmås, Inger Lill Raundalen og Marit D Holtane. Misjonsforeningen V/ Marit Myhren og Gerd Torunn Rike, fikk også hjelp av Signy Aas har ansvaret for kafeen. Menighetskoret har ansvaret for lynlotteriet. Anne Mari S. Topland hadde ansvaret for noen aktiviteter for barna. Olav Steinar Myhren og Arene Kjell Knutsen har hatt ansvaret for gevinstene. Mens Karoline Joabsson har ordnet med gevinstlistene, Gunnar Skjævestad har tatt seg av loddbøkene.

Kort referat/positive ting / høydepunkter:

Vi har hatt noen kvelder med sy og lagedager. Vi har også hatt kvelder med å bake lefser og kransekaker. Og det er mange som både syr, strikker og baker hjemme. Tusen takk til dere alle. Det ble en flott messedag med et fantastisk resultat kr 180 000 netto.

Utfordringer: Vi trenger fortsatt en eller to personer som kan være med gevinstkomiteen.

Planer for nytt arbeidsår: Vi jobber videre på samme måte som vi har gjort tidligere. Ønsker gjerne innspill på ting vi evt kan endre på og nye ting vi kan lage.

Takk til alle som bidrar.

Messekomiteen ved Marit D Holtane.