Mannsgruppa

Samling med hverdags- og mannsrelevante tema for alle mannfolk. Foredrag, undervisning, turer, det blir litt av hvert. Alle samlinger inneholder temarelevant andakt.

Samling en tirsdag i måneden kl 19.30.

Kaffen er klar fra kl 19.00

Kontaktperson for Mannsgruppa er Arne Martin Gimse, telefon 90933348

Mannskomiteen (styret) består pr.31.01.20 av Arne Kjell Knudsen, Jan Vidar Johnsen, Tore Arvid Eskilt, Egil Myhre, Svein Wehus, Svein Rasmussen, Johan Sunde,Bjørn Harald Hamre (kasserer), Arne Martin Gimse og Gunnar Skjævestad. 

 

Velkommen til hyggelige og nyttige mandagsturer!

Frammøte og avreise fra Frikirken kl.10.00 tilbake før kl.14.00

Vi starter vårsesongen uti mars.
Kontakt Arne Gimse tlf 90933348

Velkommen