Velkommen til Arendal Frikirke

Vi vil invitere deg til fellesskapet i menigheten. Menigheten har mange ulike aktiviteter, men vi er først og fremst et fellesskap av mennesker. Vi vil gjerne at mennesker blir kjent med Jesus og vil leve sammen med ham. Noen har vært med lenge. Noen er nye. Noen er trygge på det de tror på. Andre vil gjerne vite mer. Du er velkommen til å være med på denne reisen!

Velkommen til gudstjeneste!

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00, og påmelding er ikke nødvendig.

Programmet for advents- og juletiden er nå klart! Hent og print et program her: Julen 2021

 

Menighetsbladet er klart!

Menighetsbladet har nettopp utkommet, og du kan hente begge årets menighetsblad akkurat her. God leselyst!

Menighetsbladet 01 2021

Menighetsbladet 02 2021

Tusen takk!

Misjonsmessa er nå et veloverstått kapitel, og vi vil gjerne si tusen hjertelig takk til alle, som har bidratt. Takk til alle som har kjøpt lodd, til alle som har bidratt med bakst, premier, håndarbeid, organisering og praktisk avvikling av arrangementet.
Vi hadde en flott og vellykket dag med mange besøkende, og Misjonsmessa har fått et rekordoverskudd i år på utrolige 197.000 kr. Det er vi fantastisk takknemmelige for! Overskuddet går til Frikirkens misjonsarbeid.

 

Kalender

 

Vår visjon:

«Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til livet som hans etterfølger»

«La neste generasjon vinne»

 

Om oss 

Kontakt og info

Grupper og Alpha

For Barn og Unge

Omsorg og Misjon

Om Arendal Frikirke

Hør taler her

Gudstjenester og møter

Voksenarbeidet

Menighetens bønnetelefon 453 99 379

Send en melding, om du har noe, du gjerne vil ha forbønn for - da vil vi be for det, som ligger deg på hjertet.
Du kan være helt anonym.