Velkommen til Arendal Frikirke

Vi vil invitere deg til fellesskapet i menigheten. Menigheten har mange ulike aktiviteter, men vi er først og fremst et fellesskap av mennesker. Vi vil gjerne at mennesker blir kjent med Jesus og vil leve sammen med ham. Noen har vært med lenge. Noen er nye. Noen er trygge på det de tror på. Andre vil gjerne vite mer. Du er velkommen til å være med på denne reisen!

Velkommen til gudstjeneste!

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Fra mandag 27. september har vi ikke lengere Covid19-relatert påmeldingskrav til våre gudstjenester og arrangementer – da er det bare å møte opp! Hjertelig velkommen.

 

Misjonslotteriet og misjonsmesse

Det årlige misjonslotteriet er i gang, og vi ser frem imot en hyggelig misjonsmesse med aktiviteter, lodtrekning og mat for hele familien lørdag 13. november. Sett kryss i kalenderen!

 

Kalender

 

Vår visjon:

«Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til livet som hans etterfølger»

«La neste generasjon vinne»

 

Om oss 

Kontakt og info

Grupper og Alpha

For Barn og Unge

Omsorg og Misjon

Om Arendal Frikirke

Hør taler her

Gudstjenester og møter

Voksenarbeidet

Menighetens bønnetelefon 453 99 379

Send en melding, om du har noe, du gjerne vil ha forbønn for - da vil vi be for det, som ligger deg på hjertet. Du kan være helt anonym.