Velkommen til Arendal Frikirke

Vi vil invitere deg til fellesskapet i menigheten. Menigheten har mange ulike aktiviteter, men vi er først og fremst et fellesskap av mennesker. Vi vil gjerne at mennesker blir kjent med Jesus og vil leve sammen med ham. Noen har vært med lenge. Noen er nye. Noen er trygge på det de tror på. Andre vil gjerne vite mer. Du er velkommen til å være med på denne reisen!

Arendal Frikirke søker pastor! Se stillingsannonsen her

Velkommen til gudstjeneste!

Vi har gudstjeneste søndag 18. juli og søndag 1. august kl. 11.00. På grunn av corona har vi et begrenset antall plasser. Meld deg på her:

Påmelding til neste søndags gudstjeneste

 

Gledelig sommer!

Nå er det sommer! Det betyr at våre aktiviteter og ansatte holder ferie på skift. Men kirka går ikke på ferie! Kirka er deg og meg, og vi tar Guds kjærlighet med oss ut i sommeren. Gi den videre til de, du møter!
Vel mødt til et nytt høstsemester i august – og riktig god sommer så lenge.

 

Kalender

 

Vår visjon:

«Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til livet som hans etterfølger»

«La neste generasjon vinne»

 

Om oss 

Kontakt og info

Grupper og Alpha

For Barn og Unge

Omsorg og Misjon

Om Arendal Frikirke

Hør taler her

Gudstjenester og møter

Voksenarbeidet

Menighetens bønnetelefon 453 99 379

Send en melding, om du har noe, du gjerne vil ha forbønn for - da vil vi be for det, som ligger deg på hjertet. Du kan være helt anonym.