Konfirmasjon i Arendal Frikirke

I Arendal Frikirke tilbyr vi hvert år konfirmasjonsundervisning til unge som måtte ønske å konfirmere seg hos oss.

Konfirmasjonstida består av undervisning to kvelder i måneden, festival i januar i Stavanger og sommerleir i august på Evjetun. Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste – vi vil at de skal få kunnskap om og kjennskap til Gud, og vi tar konfirmantene på alvor i spørsmål om livet og troen.

Vi følger Awana sitt program Smak og Se for konfirmasjon. Der har vi et fokus på relasjon med Gud og læring gjennom refleksjon og samtale. Her er programmet for 21-22

Konfirmasjonsgudstjenesten i 2023 er 27. august kl. 11.00. Velkommen!

Ta gjerne kontakt om du har lyst å bli med i konfirmasjon fra høsten 2023!

Meld deg på til Alexander Lapierre [email protected] tlf 47963446

Powered by Cornerstone