Menighetskoret

Menighetskoret

13.09.2022

Arendal Frikirke har et aktivt menighetskor med 40-50 medlemmer. Foruten den ukentlige øvelsen er det sangoppdrag i menigheten og i andre kirker gjennom året. Sosialt er koret et fantastisk fellesskap, og annethvert år drar vi på kortur. Turene har gått til steder i Norge, og også Danmark og Nederland er besøkt.

Dirigent er Trygve Moe. Styreleder er Torstein Nilsen.

Det er øvelse hver mandag kl 19:00-21:00 med få unntak.

Du er velkommen til å bli med!

Målsetning for arbeidet: Forkynne evangeliet gjennom sang

Leder/medledere: Trygve Moe dirigent, Torsten Nilsen Forman og Øivind Myhren, Helga Eskilt, Anny Myhren og Bente Johnsen styremedlemmer

 

Koret har 40 medlemmer pluss en dirigent. Koret synger jevnlig på gudstjenester i Arendal Frikirke! Arrangerer kirkekaffe 2 ganger i året for menigheten og deltar på misjonsmessa.

Koret liker og ut å synge i andre menigheter og se at vi formidler et budskap med sangen vår.

I 2018 var koret på en lengre tur. Arendal – Stavern- Røros –Trondhjem- Arendal. Vi bidro med sang i Stavern Frikirke, Brunlanes Frikirke og Trondhjem Frikirke. Vi fikk også sunget i Røros kirke og Nidarosdomen.

Turene styrker felleskapet øker sanggleden og gir oss gode minner.

Menighetskoret
Powered by Cornerstone